گواهی و تاییدیه فنی نرم افزار

 

شاگرد زرنگ دارای تایید فنی نرم افزار از شورای انفورماتیک کشور به شماره 204543 و به شماره شناسنامه 022075-02968-8 در مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت شده است.