مزايا و محدوديت هاي سخنراني

مزايا و محدوديت هاي سخنراني

 

ساده ترين، قديمي ترين و متداول ترين شيوه آموزشي مورد استفاده مي باشد. براي آموزشي نمودن يک سخنراني لازم است آن را با ساير روش ها و با استفاده از مواد و وسايل کمک آموزشي و … تلفيق نمود.

 

مزاياي سخنراني:

۱-     برنامه ريزي جهت برگزاري سخنراني آسان و هزينه آن نسبت به ساير روش ها اندک مي باشد.

۲-     مي توان فراگيران را دور هم جمع نمود و روي يک موضوع يا نکته متمرکز شد.

۳-     مي توان مقدار زيادي از مواد و مطالب آموزشي را در مدت کوتاهي ارايه نمود.

۴-     مي توان به آساني برنامه زمانبندي شده يا زمان صرف شده روي موضوعات را کنترل کرد.

۵-     يک روش آشنا براي فراگيران است و با آن راحت خواهند بود.

۶-     مي توان اين روش را براي گروه هاي بزرگ تا جايي که سخنران ديده و صدايش شنيده شود، استفاده کرد.

۷-     مي توان از اين روش هنگامي که امکانات فيزيکي محدود است، استفاده نمود.

 

 

 محدوديت هاي سخنراني:

۱-     فراگيران اغلب غيرفعال هستند.

۲-     تسلط به سخنراني اثربخش مشکل است.

۳-     اگر از سخنراني به مدت خيلي طولاني بدون مشارکت فراگيران استفاده شود آموزش خسته کننده و کسالت آور مي شود.

۴-     سخنراني براي آموختن موضوعات عملي از قبيل کسب مهارت ها مناسب نيست.

۵-     هنگام ارايه سخنراني، مشکل است قضاوت نمود که فراگيران در حال آموختن و يادگيري هستند.

۶-     بيشترين فراگيري و به خاطر سپاري فراگيران زماني است که به طور فعال در فرآيند آموختن درگير هستند.

۷-     به مهارت هاي کلامي کافي نياز دارد.

۸-     ارتباط يک طرفه است.

 

 

 سازماندهي خوب در تدارک يک سخنراني مستلزم توجه به بسياري از جزئيات است:

۱-     شرايط، مشخصات، نيازها و علائق گروه را دريابيد.

۲-     اطلاعات جديد و صحيح را تهيه و ارائه نماييد.

۳-     آنچه را که مي خواهيد بگوييد، يادداشت کنيد. ليستي از نکات معدود و مهم سخنراني خود را تهيه نماييد.

۴-     از مواد و وسايل کمک آموزشي بصري در سخنراني خود استفاده نماييد.

۵-     تمام صحبت هايتان را طبق برنامه سخنراني خود تمرين نماييد.

۶-   نتايج پژوهش هاي موردي را که در زمينه موضوع سخنراني شما انجام شده است بازگو کنيد. اين امر صحبت هاي شما را مدلل و مستند خواهد نمود.

۷-     استوار و مصمم بوده و از نظر ظاهر، مرتب و تميز باشيد.

۸-     شکيبا بوده و بر هيجان خود غلبه کنيد.

۹-     در حاليکه اختيارحاضران و قدرت جلسه در دست شماست خود را برتر از ديگران نشماريد.

۱۰- به موضوع احاطه داشته باشيد، زيرا بدون احاطه کامل بر موضوع، سخن گفتن ارزش لازم را نخواهد داشت.

۱۱- حاضرالذهن و سريع الانتقال باشيد و سعي کنيد هرگز غفلت و فراموشي بر شما مستولي نشود.

۱۲- به موضوع سخنراني توجه کامل داشته و فقط درباره آن صحبت نماييد.

۱۳- تقدم و تأخر مطالبي را که قصد بيان آنها را داريد، بخاطر بسپاريد.

۱۴- تمام توجهات خود را روي شنوندگان متمرکز نموده و ميزان علاقمندي آنان را به موضوع سخنراني افزايش دهيد.

۱۵- در موقع سخنراني به سئوالات حضار، با صبر و حوصله کافي گوش فرا دهيد.

۱۶- اعتماد به نفس و جرأت کامل براي سخن گفتن داشته باشيد، که اين اعتماد بر اثر تمرين، علاقه و جديت در کار حاصل مي گردد.

۱۷- ميل به سخنراني و خوب حرف زدن داشته باشيد.

۱۸- سخنراني خود را خوب تهيه و تنظيم نماييد و مطالب سخنراني واضح و روشن باشد.

۱۹- هميشه مطالب کافي براي سخنراني ذخيره داشته باشيد.

۲۰- شنوندگان را واقعاً دوست داشته باشيد و احترام لازم را براي آنها قائل شويد.

۲۱- با ميل و هيجان صحبت نموده و از ته قلب جملات را ادا کنيد.

۲۲- مطالبي را بيان کنيد که براي شنوندگان قابل فهم باشد.

۲۳- سکوت فراگيران دليل بر موافقت و يا فهميدن مطالبي که مي گوييد نيست و تأييد مطالب سخنراني توسط افراد معدودي از گروه نشانه درک کامل مطالب از جانب همه افراد گروه تلقي نمي شود. به وسيله پرسش و پاسخ و با استفاده از روش هاي مختلف

ارزشيابي جلسات آموزش، از درک مطالب گفته شده مطمئن شويد.