تاثير تست زدن در يادگيري دانشجويان بهتر از مرور چند باره مطالب

كارشناسان علوم آموزشي و روانشناسي آموزش در آمريكا اعلام كردند: تست گرفتن به يادگيري بهتر دانشجويان كمك مي‌كند.

به گزارش سرويس صنفي آموزشي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، جفري كارپيك استاديار روانشناسي آموزش در دانشگاه پوردو در مطالعات خود تاكيد كرد كه امتحان گرفتن خيلي بيشتر و موثرتر از روخواني مجدد يا نمودار كشيدن مي‌تواند اطلاعات را در ذهن دانشجويان يادآوري و احياء كند.

به بيان ديگر تست گرفتن در مقايسه با دوره كردن‌هاي متعدد و يا دوباره خواني يادداشت‌ها و يا اطلاعات نموداري، خيلي بهتر و موثرتر مي‌تواند دانشجويان را براي آزمون‌ها آماده سازد.

به گزارش مجله ساينس، اين يافته حاصل دو آزمايش و مطالعه مختلف روي 200 دانشجو است.

اين بررسي‌ها نشان مي‌دهد: دانشجوياني كه پس از خواندن يك مطلب تست مي‌زنند قادر هستند حدود 50 درصد اطلاعات را به ياد بياورند در حالي كه در كلينيك‌هاي ديگر مثل تكرار چند باره مطالب با روخواني و يا نمودار كشيدن،‌ اين بازده به ميزان قابل توجهي كاهش مي‌يابد.

بنابراين گزارش، شرح اين يافته در روزنامه نيويورك تايمز منتشر شده است.